http://www.vanekstra.pl/wydawnictwo/redakcja

Redakcja

Podstawowy skład redakcji:

REDAKTOR NACZELNY i vice PREZES:
mgr inż. Wojciech Karwas

 

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:
Klaudiusz Madeja

DZIAŁ TECHNICZNY:

mgr inż. Piotr Śliwiński (kierownik produkcji)
Ewa Jędrasik

 

Wydawnictwo: AUTO Technika Motoryzacyjna
Odwiedź także: TRANSPORT Technika Motoryzacyjna