http://www.vanekstra.pl/wydawnictwo/kontakt

Kontakt

Nasz adres:

Wydawnictwo AUTO Technika Motoryzacyjna
Wojciech Karwas

04-359 Warszawa, ul. Kobielska 6 lok. 7

Tel. 22 409 58 32

E-mail: redakcja@vanekstra.pl
www.autotm.pl

Wydawnictwo: AUTO Technika Motoryzacyjna
Odwiedź także: TRANSPORT Technika Motoryzacyjna